Keyflow erbjuder studentföreningar och studentnationer ett heltäckande eventverktyg anpassat efter befintliga strukturer. Så fort ni har registrerat er så får ni åtkomst till Keyflow Business vilket ger er möjlighet att börja administrera events, skapa biljetter, skapa & tilldela medlemskort till era medlemmar och marknadsföra events mot medlemmar. Biljetter och medlemskort finner era medlemmar i Keyflow-appen eller via Keyflow’s hemsida. Ni som administratör får vid registrering även tillgång till Keyflow’s företags app där ni enkelt kan hantera gästlistor/biljetter under pågående event. Incheckning av biljetter sker smidigt via scanning av QR-kod.

Varför keyflow?

Möjliggör biljettförsäljning mot specifika medlemmar


Positiv miljöpåverkan – Reducera antalet fysiska biljetter och medlemskort

Minimera tiden ni lägger på att administrera ett event


Smittspårning – Alla gäster som använder Keyflow redogörs i realtid och i rapportformat efter varje event

Skapa ett konto

Att registrera dig på Keyflow som studentförening/nation är superenkelt och tar bara några få minuter. Du kan enkelt registrera dig här: Skapa konto

När du skapat ett konto så är du redo att börja upptäcka Keyflow och dess funktioner.

skapa Medlemskort

Ni som studentförening har möjlighet att i adminverktyget skapa medlemskort. Ni kan skapa flera olika typer av medlemskort och sedan enkelt tilldela dessa till personer inom er organisation. Medlemskorten är helt digitala och ni kan antingen välja att minska på antalet fysiska medlemskort som ni idag använder er utav, helt byta ut dem eller använda de digitala medlemskorten som komplement till befintliga kort.

Genom att tilldela digital medlemskort så kan ni enkelt skapa försäljning av exempelvis biljetter mot specifika medlemssegment och undvika att icke-studenter eller obehöriga köper biljetter till era events.

Fördelar med att använda digitala medlemskort via Keyflow:

  • Möjliggör försäljning mot olika medlemsgrupper. Ex. Nationsmedlemmar, Funktionärer, Tjänstemän
  • Möjliggör försäljning mot olika medlemsgrupper vid olika tidpunkter. Om man som arbetande inom studentförening ges möjlighet att köpa biljetter i förtur till exempelvis sk. ”sittningar” så kan ni enkelt administrera biljetter mot utvalda medlemmar vid olika tidpunkter.
  • Digitala medlemskort är ett miljövänligt alternativ
  • Kostnadseffektivt. Att skapa och distribuera medlemskort via Keyflow är helt kostnadsfritt
  • Lägg till eller ta bort medlemmar i realtid. Ni kan enkelt lägga till en ny medlem eller ta bort en medlem som lämnat er. Allt sker i realtid.

Tilldela medlemskort

När du skapat era medlemskort så kan ni börja tilldela dessa till personer inom er studentförening. Detta gör ni mycket enkelt och ni kan addera nya medlemmar precis när ni vill. Ni kan även ta bort medlemmar precis när ni vill. Medlemskorten är kopplade till telefonnumret för varje medlem och det spelar därför ingen roll om medlemmen har Keyflow-appen (dvs. Om de redan har ett konto hos Keyflow) sedan tidigare eller inte. Så fort ni tilldelat medlemmarna sitt kort så får de ett sms och när de loggat in/skapat ett konto så ligger deras medlemskort redo i appen för dem.

Det finns två olika tillvägagångssätt när ni ska tilldela medlemskorten, manuellt eller via spreadsheet

Eventhantering

Att skapa och administrera era events i Keyflow’s adminverktyg är supersmidigt. Under fliken ’EVENTS’ i adminverktyget kan ni enkelt fylla i informationen om ert event. Informationen ni fyller i här är den som sedan återspeglas i appen för era användare.

Biljettförsäljning

Innan eventet är redo för publicering så bör ni skapa era biljetter för det specifika eventet. Här kan ni välja vilken/vilka typer av biljetter som ska säljas, hur många biljetter och när försäljningen ska starta. Om ni endast vill möjliggöra köp av biljetter för era medlemmar så väljer ni vilka medlemssegment som biljetter ska säljas till. Ni har även möjlighet att välja olika tidpunkter då de olika biljettkategorierna ska släppas. Så fort ni skapat biljetterna så är ert event helt redo att publiceras och försäljningen kan starta (om ni inte satt en senare tidpunkt för biljettsläpp dvs.)

exklusivt mot medlemmar

Förutsatt att ni skapat och tilldelat medlemskort så har ni även möjlighet att skapa biljettförsäljning mot specifika medlemmar som innehar medlemskorten. När ni skapar biljetter så väljer ni istället ’Membership card admission’. Härifrån kan ni välja vilka medlemmar som ska få tillgång till köp av biljetterna.

Incheckning av gäster/biljetter under eventet

I samband med att ni registrerat er så får ni även tillgång till Keyflow’s business app. I business-appen så kan ni enkelt hantera era events och dess gäster på plats. Ni kan enkelt hantera alla gäster för alla era events direkt i appen. Alla events som ni skapat i adminverktyget kommer finnas listade i business-appen där gäster för det specifika eventet finns listade. Ni kan enkelt checka in gäster genom att antingen scanna deras QR-kod på biljetten eller manuellt checka in gästen med ett enkelt knapptryck.

Miljö

Genom att använda Keyflow kan ni som studentförening minimera er klimatpåverkan i samband med era events. Ni kan helt undvika fysiska biljetter och medlemskort.

Smittspårning

Genom att använda Keyflow kan ni som studentförening få full koll på vilka som befunnit sig på era events och när. Efter varje event får ni ut en rapport på gäster som närvarat och tidpunkt de anlänt. Ett perfekt verktyg för att ta ansvar för smittspårning under rådande pandemi.

Marknadsföring

Via adminverktyget kan ni som studentförening skicka meddelande till era medlemmar, gäster till kommande events eller gäster från föregående event. Meddelanden som ni skickar hamnar direkt i inkorgen hos mottagaren. Funktionen kan användas för att marknadsföra ett kommande event eller kommunicera information, enkelt, effektivt och kostnadsfritt.